Evaluering af Søften Markedsdag 2016

Referat af Søften Markedsdag 2016 evalueringsmøde

 

1. Bordet rundt – personlige oplevelser af dagen

– Koordinering ved opstilling kunne være bedre

– Kaffetelt bør placeres ved borde. Gerne sammen med slik/øl mv.

– Popcorn bør ikke skulle kunne gives væk af partierne (med mindre købt ved SGFs venner)

– Aktiviteter ved/i søen var gode

– Der var for dårlig presseomtale

– Brochuren var blevet virkelig god

– En af udstillerne kom for sent på trods af præcisering af mødetidspukt

– Lyden blev for høj så folk i standene tæt på ikke kunne tale sammen

– Placering af stand for landsbyrådet bør flyttes så den ligger sammen med politikerne

– Bænke mv. blev brugt godt

– Der ønkes bedre sammenhæng ml. forsamlingshuset og pladsen

– Børnelopperne fungerede godt

– Mange invitationer givet, og flere kom med afbud i allersidste øjeblik

– Der var et godt flow i standene (mixet passende)

– Sømblokken blev ikke benyttet nok

– Generelt godt arrangement. Det virkede hyggeligt

– Ønske om flere højttalere (dog med risiko for ekko)

– Spejderne var placeret godt

– Udsyn til scenen kunne være bedre

– Omdeling af brochurerne bør være bedre (men så kan vi nok ikke få gjort det gratis)

– Penge for stadepladser (vi kunne sagtens have opkrævet noget hos de sælgende)

– Politikerne bør være mere om sig

 

2. Møderække og form

– Enighed om at det fortsætter som hidtil

 

3. Foreningerne

– Var alle udbredt tilfredse med forløbet og selve arrangementet

 

4. Sceneoptræden

– Var OK. Afbud fra klubben, men der kommer dog sikkert musik derfra igen til næste år

 

5. Udstillerne

– Præget af sene afbud. En af udstillerne, der kom for sent, skal til næste år have indskærpet mødetidspunkt

 

6. Politikerne

– Der er kommunalvalg næste år. Der overvejes at lave et fællesarrangement. Evt. tovtrækkeri

 

7. Markedspladsens opbygning

– Flytning af det store telt til midt på pladsen blev drøftet sammen med mulig flytning af politikerne

 

8. Fra Ris og Ros kassen

– Der bør være endnu flere boder. Der blev efterlyst issalg, men der var is til salg.

– Brug af Rema blev drøftet. Der er håb om at Christian vil være med næste år

 

9. Økonomi

– Er positiv. Foreløbig melding om overskud på lidt over 3.000,- kr.

 

10. Ideer til næste år

– Større scenetelt. Hanne vil forsøge at få et prisoverslag og søge nogle fonde om midler

– Mandehjørne forsøges udbygget

 

11. Dato for næste år

– 2. lørdag i juni (10.6.2017)

 

12. Projektledelse af Søften Markedsdag 2017

– Niels Karsten ønsker at gå af. Tager dog 1 år mere mod uddelegering af pkt. 4-7.

 

13. Eventuelt

– Vedr. brandinspektion SKAL materiellet være på plads (og virke) til næste gang, da vi ikke kan forvente en lig så venlig stemt inspektion næste gang.

 

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *