Evaluering af Søften Markedsdag 2015

Evaluering af Søften Markedsdag 2015

Beslutninger

Søften Markedsdag gennemføres også i 2016:

• I Søften Eng

• Lørdag den 11. juni kl. 11:00 – 16:00 (anden lørdag i juni)

Vi følger konceptet med mødeplan fra 2015 – planlagte og korte møder.

Første møde i 2016 holdes således ultimo februar.

Vi skal fra starten fokusere på at tiltrække flere udstillere/standholdere, og vi skal i den sammenhæng have afklaret evt. betaling for en stand.

Hvad gik godt

• Placeringen af markedspladsen i Søften Eng var en stor succes

• En grundig planlægning og præcis ansvarsfordeling mellem projektdeltagere gav overblik og ro over projektet

• Der var en meget stor velvillighed blandt mange projektdeltagere til at gøre en god indsats omkring det praktiske arrangement

• Det praktiske med anvisning af plads til udstillerne lørdag morgen inden åbning lykkedes uden særlige flaskehalse, fordi vi

o   Opmærkede standpladser for alle tilmeldte torsdag og

o   Opsatte større telte og spejderrekvisitter fredag

• Det fungerede godt med ind- og udkørsel af biler og trailere til markedspladsen

• Søften Fritidscenters mange bands tiltrak mange gæster

• Foreningerne var tilfredse med omsætningen fra boderne

• Børneloppemarkedet var igen en stor succes

• Gæsterne var gode til at rydde op efter sig, så den endelige oprydning var let og hurtig

• Der var liv ”hele vejen rundt”

• Stemningen var god og positiv hos alle, gæster, udstillere og arrangører

• Måske var det en af de bedste og hyggeligste markedsdage til dato

• Og så havde vi godt vejr 🙂

Hvad gik mindre godt

• Promovering af Søften Markedsdag i medierne, både før og efter begivenheden, var slet ikke tilfredsstillende

• Placering af scenen og det store telt var ikke god

o   Lyden fra åbningstale og politikerindlæg nåede ikke ud til ret mange

o   Lyden fra musikken gik dog helt fint igennem

o   Det store telts placering hindrede et frit syn til scenen for mange

o   Det store telt ”vendte ryggen til” det meste af markedspladsen

• Der var momentan strømsvigt i nogle boder

• Røgen fra spejderbålene generede en del stande meget

• Markedet ville have været for lille, hvis vi ikke havde haft det politiske marked

• Markedsdagens madudvalg var for sølle

• Der var for få lokale udstillere og handlende

• Børneloppemarkedet blev meget større ende forventet ved planlægningen, og det kom til at fylde for meget midt på markedspladsen

• Derfor blev pladsen i det hele taget lidt for trang

• Styringen af og kommunikationen omkring børneloppemarkedet var i det hele taget ikke god nok

• Skakklubbens flødebollemaskine er meget besøgt, men skal placeres, så man kan undgå at vade rundt i flødebollerester

Hvad skal ændres eller forbedres

• Scenen skal placeres, så langt de fleste kan høre og se, hvad der foregår på scenen

• Det store telt skal placeres med åbning mod markedspladsen

• Spejdernes bålaktiviteter skal placeres, så røgen generer mindst muligt

• Vi skal overveje tilmelding til og nogen begrænsning og regulering af børneloppemarkedet

• Vi skal sikre en langt bedre kommunikation til medierne

• Vi skal tiltrække flere madboder og flere handlende i øvrigt

• Vi skal have forhåndsviden om den enkelte stands forventede elforbrug

• Og flødebollemaskinen skal flyttes 🙂

Andre ideer og overvejelser

• Vi skal evt. opfordre en organisation til at opstille en container, som man kan lægge det legetøj i, som ikke blev solgt, men heller ikke skal med hjem igen

• Måske skal vi have ølsalg to steder på markedspladsen

• Gerne mere fokus på gourmetmarked

• Gerne mere fokus på have- og plantemarked

• Overtale Bagstræberne til at lave en lille mini-sommer-revy på scenen

• …

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *