Ideer fra markedsdagen den 2. juni 2012

Ideer fra Søften Markedsdag
Rigtig mange borgere fra byen slog et slag forbi Søften Landsbyråds stand på markedsdagen.

I den snak, der udspandt sig, kom der også nogle gode ideer til, hvordan vi skal prøve at udvikle Søften på kortere og længere sigt. Tak til alle for de gode ideer.

Søften Landsbyråd vil tage ideerne med i sit videre arbejde og fremme dem mest muligt.1. Omlægning af Skolevej til en ”forlænget” Trigevej.
Som led i at skabe et bedre sammenhængende centrum i Søften, kunne man sløjfe Skolevej og i stedet forlænge Trigevej ind i Søften. Pladsen til den ny vej kunne skabes ved nedrivning af Pizzahuset og forsamlingshuset. Den nye vej kunne evt. føres helt igennem til Kvottrupvej uden yderligere nedrivninger. En sådan løsning kunne også skabe bedre og sikrere trafikforhold for området.2. Plan for fremtidig udformning af den grønne kile til at samle byen.
Som led i at bruge det grønne område til at skabe mere aktivitet i byen og binde nogle af byens aktivitetscentre mere sammen kunne man etablere en egentlig projektplan sammen med en landskabsarkitekt, så områdets særkende kunne bevares.

3. Vedligeholdelse af den nuværende grønne kile
Holde Favrskov kommune fast på også at vedligeholde det offentlige areal i Søften med græsklipning, hækkeklipning, sørensning, etablering/vedligeholdelse af stierne, så de kan bruges i al slags vej,r og etablering af stibelysning i området.

4. Stisystem for Søften til at samle byen
Stier i nye områder af Søften etableres, så de hænger sammen med øvrige stier i byen, og så de giver let adgang til byens centrum.

5. Cykelruter til at forbinder Søften med nærliggende landsbyer
Både af hensyn til cykelpendlere og cykelmotionister

6. Støjdæmpning af Aarhusvej med nyt, speciel asfaltbelægning
Påvirke Vejdirektoratet til at udnytte den nyeste asfaltteknologi til støjdæmpning af den stærkt trafikerede Aarhusvej

7. Tarzanbane indrettes på Engen
Ideen kommer (bl.a.) fra Grundfør, hvor de har stor succes med en sådan bane.

8. BMX-bane indrettes ved jordbunken i Søften øst
Jordbunken, der muligvis bliver flyttet lidt rundt kunne passende få en rekreativ værdi.

9. En rigtig basketbane indrettes
et passende sted i Søften centrum.

Endelig kom der igen mange indtrængende opfordringer fra borgerne til, at Menighedsråd og Forsamlingshus virkelig lægger sig i selerne for at blive enige om at anlægge ét og kun ét fælles beboerhus.

På vegne af Søften Landsbyråd
Niels Karsten Thorhauge

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *