Referat

Årsmødets tema var:

Århus Letbane, snart også til Søften

Oplæg ved v/ direktør Claus Rehfeld Moshøj

 

 

Valg af ordstyrer

Søren Peter Poulsen blev valgt

Valg af referent

Sanne Attermann blev valgt

Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger til dagsordenen

Beretning fra det forgangne år

Poul

Vi har faste traditioner for:

  • Juletræstænding
  • Dialogmøder mellem foreningerne
  • Møde med lokale politikere lige forinden sommerferien
  • Markedsdagen nu i regi af Søften Landsbyråd, og nu på Søften Eng

Der er p.t. 6 medlemmer i Søften Landsbyråd, der opfordres til at flere stiller op til valg.

Flagallé er overdraget til Søften Landsbyråd, der er ikke flere penge i kassen, nu skal den finansieres på en anden måde.

Niels Karsten

Orientering om den gennemførte proces og kommunens manglende godkendelse af helhedsplanen. Der forventes, at der fra kommunen foreligger en afklaring i løbet af januar 2016.

Beretning om regnskab

Lena gennemgik regnskabet for perioden 1.11.2014 til 30.10.2015

Der er lavet særskilt regnskab for markedsdagen.

 

Bemærkning: Kunne man bruge ”klubmodulet”, som øvrige foreninger i Favrskov bruger. På den måde kunne spare udgiften til Søften Portalen (ca. kr. 1.500).

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Indkomne forslag

Flagallé – Oplæg jf. slides. Bemærkninger

Der er opbakning til at arbejde videre med projektet med henblik på at indkræve 15 kr. parcel i Søften. Kontingentet for det kommende år skal i givet fald så godkendes på grundejerforeningernes årsmøder.

 

Scene på Søften Eng – Oplæg jf. slides. Bemærkninger

Der er opbakning til at arbejde videre med projektet.

Overvej evt. at drøfte projektet med naboer til kommende scene inden ansøgning fremsendes til kommunen.

Nogle foreninger er blevet taget på råd, men ikke alle.

 

Valg af rådsmedlemmer

Poul, Niels Karsten, Lena, Michael, Søren og Sanne – alle blev genvalgt

Allan Schmidt (4058 0517) vil gerne være med, men har noget der skal afsluttes inden han kan gå fuldstændig ind i arbejdet.

Ekstern revisor: Leif Sørensen (3054 9890).

 

Evt.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *