Referat fra årsmødet 2016

 

Emne

Årsmøde 2016

Tidspunkt

Torsdag den 24. november kl. 19.30

Sted

Skolens kantine 

Deltagere

Niels Karsten, Poul, Michael, Søren, Sanne (referent)

Fraværende

Lena

Dagsorden

1.    Arkæologiske undersøgelser i Søften v/ Moesgaard Museum Mogens Skaaning

2.    Kunsten ud i landsbyerne. Er det noget Søften skal gå ind i?

3.    Generalforsamling

 

1.     Arkæologiske undersøgelser i Søften

Oplæg om fund i Søften i forbindelse med den seneste udstykning v/ Moesgaard Museum

Boplads/landsby fra Romersk Jernalder, perioden fra ca. år 1-200 e.Kr. 18-21 huse (treskibet langhus med beboelse i den ene ende og stald i den anden ende), 11 økonomibygninger, 20 hegnsforløb, 2 brønde, flere stenlægninger, 2 større områder med kulturlag, et stort antal gruber.

Udgravningen er spændende fordi, der er fundet et stor sammenhængende bebyggelse, og har kunnet definere, at der har været bebyggelse i Søften i den romerske jernalder.

 2.     Kunsten ud i landsbyerne. Er det noget Søften skal gå ind i?

Drøftelse af idéen om at Søften går sammen om at bygge/kreere et kunstværk.

Poul beskrev konditionerne for projektet.

Søften Landsbyråd sender en ansøgning

 3.     Generalforsamling

Valg af ordstyrer

Hans Espersen blev valgt

Takkede for valget og konstaterede at der var indkaldt 14 dage før, som vedtægter foreskriver

 Valg af referent

Sanne Attermann blev valgt

 Godkendelse af dagsorden

Der er ikke nogen der har indvendinger mod dagsordenen

 Beretning om det forgangne år

Juletræstænding

Sammen med SGF`s venner, afholdte vi sidste år juletræstænding den første søndag i advent. Det er opdelt således, at Landsbyrådet håndterer juletræet og sørger for at det er tændt gennem hele december. SGF`s venner arrangerer det indendørs arrangement i forsamlingshuset. Arrangementet gentages på søndag kl. 15 i forsamlingshuset og træet tændes kl. 16.30

 Markedsdagen

Søften Markedsdag, blev i år for anden gang blev afviklet på engen. Det var igen et velbesøgt arrangement

Placeringen på Engen, er som vi ser det, kommet for at blive. Vi må sige at markedsdagen for fremtiden også vil være på Engen, tæt ved bymidten. Landsbyrådet er tovholder på markedsdagen, men uden den store opbakning fra byens foreninger, tror jeg ikke det ville være muligt at afvikle dagen på den måde det sker.

En stor tak til alle hjælperne og de forskellige deltagende foreninger, med afvikling af årets markedsdag.

For andet år i træk deltog de politiske foreninger, og det selv om der ikke var valgår. Vi håber også at se dem næste år. Men mon ikke det bliver muligt, idet der jo er kommunevalg i 2017.

 Scene på engen

Engen som efterhånden er blevet rigtig flot. Der er en fin sti, græsset bliver slået og der er lys på stien i de mørke timer. På sidste årsmøde, blev det besluttet at landsbyrådet skulle arbejde videre med en eller form for en sceneløsning på Engen. Derfor begyndte landsbyrådet arbejdet på at skabe rammerne for en scene på engen. Det var ikke tanken at det skulle være en fast opbygget scene, men mere nogle rammer for hvor der kunne opstilles en scene ved forskellige lejligheder. Fast gulv, strøinstallationer osv. Kommunen blev ansøgt og der blev planlagt et fælles møde med naboerne i januar i år. Inden mødet blev der af en gruppe beboere iværksat en underskriftsindsamling mod en sceneløsning på engen. På mødet blev der dog klart at der var sket nogle misforståelser om hvad der var vi havde tænkt i landsbyrådet. Men da landsbyrådet ikke ønsker at lave noget som ikke byen bakker op omkring, tilbagekaldte vi ansøgningen fra kommunen og derfor droppede ideen med en scene på engen. På årets markedsdag, hvor der er musik og andet underholdning, anvendes en af de markedstelte til scene. Der er p.t. 5 telte som spejderne opbevarer, men som ejes af en del foreninger i Hinnerup området. Teltene er dog kun på ca. 12 m. Sammen med Søften Spejderne, har landsbyrådet forsøgt at skaffe penge til at købe et telt på 24 m. Samme type som de andre men bare større. Et telt der kan anvendes som markedstelt men også som scenetalt. Der tænkes også bund i teltet. En sådan løsning vil koste ca. 40.000,- kr. Landsbyrådet har afsat 5000,- kr. til teltet. Der er endvidere søgt penge hos Super Brugsen Hinnerup (put mærker i boksen ved døren), Team Rotary i Hinnerup og Favrskov Landsbyråd. Favrskov Landsbyråd har på mødet i sidste uge bevilget op til 35.000 til teltprojektet. Så derfor bliver teltet nu bestilt.

 Dialogmøder

En af landsbyrådets hovedformål er at være med til at skabe samhørighed i Søften. Derfor anser vi dialog mellem byens foreninger som meget vigtige. Vi holdt et velbesøgt møde i oktober. Der var et rigtigt fint fremmøde. Det er noget vi fortsætter med. Traditionen tro holder vi et dialogmøde med byrådspolitikerne som er her fra Søften. Det er et møde vi holder før sommerferien. Også således at det er muligt at få emner med til sommerens budgetforhandlinger.

 Flagalleen

En opgave som landsbyrådet har påtaget sig i løbet af året, er at skabe det økonomiske grundlag for at byen stadig kan have vores flagalle. Sidste år på årsmødet blev der besluttet at landbyrådet skulle opkræve et beløb på 15 kr. pr medlem hos byens grundejerforeninger. Det er gået rigtig godt. Alle er ikke med endnu, men som i kan se under regnskabet, som vises senere, kan I se at det løber rundt.

 Frivilligt træf

Landsbyrådet deltog i Favrskov kommunes ”Frivilligt Træf” i Rønbækhallen d. 30. september. Vi have lavet en stand med et sognepuslespil.  Der var præmier til de bedste stande og vi fik en flot tredjeplads og en præmie på 1000,- kr. Det var et rigtigt godt og hyggeligt arrangement, som vi kun kan opfordre til at byens foreninger deltager i.

 Valg til bestyrelsen

Landsbyrådet har nu eksisteret i sin nuværende form i 6 år. Rådet består af udpegede medlemmer. I øjeblikket er vi 6 personer. Det har været fint nok Men vi vil gerne være flere. Det var måden vi valgte for at få op startet foreningen. Men for at det skal være en levende forening, skal vi til at foretage nogle valg til bestyrelsen. Altså valg af rådsmedlemmer. Vi håber der er nogen der har lyst til at deltage i det fremtidige arbejde. For at få nye øjne at se med gør det ikke noget at der er en vis udskiftning. Da vi ved at folk ikke står i kø til valg på årsmødet har vi senere et forslag til en mindre vedtægtsændring.

 Afslutning og tak

Første en stor tak til rådsmedlemmerne for det store arbejde, men også til alle byens foreninger, (ingen nævnt ingen glemt) som så villigt bakker op om de tiltag vi sætter i gang.

Beretning om regnskab – fremlagt af formand, da kasseren var fraværende

Det reviderede og underskrevne regnskab for perioden fra 1.11.2015 til 31.10.2016 blev fremlagt. Regnskabet er udarbejdet af Lena Leth og revideret af Leif Sørensen. Der var en drøftelse af ordning omkring flagalle. Birgit oplyste bl.a. at Danmarkssamfundet giver tilskud til flag.

 

Indkomne forslag (2 forslag fra bestyrelsen)

Forslag fra bestyrelsen vedr. 2 vedtægtsændringer

 

1.    Der indføjes et § 9 om Regnskab.

Regnskabsåret 1.11.xx – 31.10.xx

 

2.§ 4 Ændres til følgende:

Rådsmedlemmerne vælges eller godkendes på årsmødet.

Landsbyrådet kan løbende tilføje nye medlemmer, men nye medlemmer skal godkendes på førstkommende årsmøde. Landsbyrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

Rådsmedlemmerne vælger en repræsentant til Favrskov Landsbyråd.

 

Vedtægtsændringer blev godkendt.

 

Valg af rådsmedlemmer

Alle rådsmedlemmer genvælges.

 

Evt.

Ønske fra SKIC om bedre belysning og forbindelse mellem hallen og engen. Søften Landsbyråd arbejder videre med dette.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *