Referat fra 23. oktober 2012

Referat fra Årsmøde i Søften Landsbyråd. Tirsdag d. 23. oktober 2012

 

 

Der deltog 14 borgere fra området, desuden deltog, flg. Rådsmedlemmer:

Poul Boisen, Niels Karsten Thorhauge, Michael Christensen og Birgit Christensen

 

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer

Niels Karsten

 

 1. Valg af referent

Birgit Christensen

 

 1. Godkendelse af vedtægter

Gennemgang af vedtægtsforslag

Flg. ændringer indarbejdes i det fremsatte forslag:

 • Ny §2(rykker de andre numre)Alle borgere i Søften Sogn er automatisk medlem af Søften Landsbyråd.

Der er intet kontingent.

 • Overskrift og første ord i teksten i §3 ændres til Rådsmedlemmer
 • §4 pkt 7, 2. sidste ”dot” ændres til rådsmedlemmer
 • §6 første linie i teksten foreningen ændres til landsbyrådet.

 

 1. Beretning om aktiviteter i det forgangne år.

 

For ca. et år blev Birgit Christensen og Poul Boisen valgt til at repræsentere Søften i Favrskov landsbyråd. Poul som repræsentant og Birgit som suppleant. Først aktivitet for de nye rådsmedlemmer var at være medarrangør, sammen med SGF venner, af den årlige juletræstænding. Efter at have deltaget i et møde i Favrskov Landsbyråd, blev det besluttet at arbejdet i Søften burde tilrettelægges på en anden måde.

Søften er en by med mange foreninger og vi indså at vi måske kunne være en form for en paraplyorganisation for foreninger, sammenslutninger i borgere i Søften. Der blev arrangeret et par dialog møder med indbudte repræsentanter for byens foreninger. Efterfølgende blev der afholdt et borgermøde med ca. 80 deltagere. Her var Niels Karsten Thorhauge ordstyrer og han har efterfølgende deltaget i arbejdet med Søften Landsbyråd, som vi valgte at kalde ”foreningen”.

Vi deltog på Søften Markedsdag hvor vi fik kontakt til Michael Christensen og Sanne Attermenn Laursen. Som også blev en del af Søften Landsbyråd.

På et nyt dialogmøde i september, sammen med repræsentanter for byens foreninger blev der besluttet at forsøge en rigtig foreningsdannelse, på en stiftende generalforsamling.

Søften Landsbyråd har modtaget i 2012 10.000,- kr. fra Favrskov Landsbyråd. Rådsmedlemmerne har besluttet at pengene skal bruges til etablering af den nye forening. Dog er der betalt 1000,- for en standplads på Søften Markedsdag, og der er aftalt at der betales udgifter i forbindelse med juletræstændingen på samme niveau.

Favrskov Landsbyråd har startet et projekt sammen med firmaet Infoland, hvor der tilbydes hjemmesider, der er målrettet mod landsbyer. Søften deltager i dette projekt.

I forbindelse med kommunens arbejde med Planstrategi 2011-2015 har Søften Landsbyråd indsendt høringssvar. Hovedindholdet i svaret var en påpegning af vigtigheden af en helhedsplan for Søften.

Søften Landsbyråd er nu opstartet, og der enighed om at der sammen med Favrskov Kommune, skal arbejdes for en sammenhængende udvikling i Søften.

 

 

 

 1. Fremlæggelse af regnskab

Regnskabet består af meget få punkter. Der kommer en dialog i gang omkring brug af rådsmidler som tilskud til byens foreninger, p.g.a. de få midler der er til rådighed, vil det ikke være muligt at fortsætte denne praksis.

 

 1. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 

 1. Valg af rådsmedlemmer

Flg. bliver valgt:

Poul Boisen, byens repræsentant i Favrskov Landsbyråd

Birgit Christensen

Niels Karsten Thorhauge

Michael Christensen

Sanne Atterman Laursen

 1. Evt.
 • Niels Karsten præsenterer portalen:

SOEFTEN.INFOLAND.DK.

Der kommer forslag om at det vil være godt at kunne oprette sig som medlem, så der automatisk kommer mail når der er noget nyt at læse.

 • Forslag til fremtidige aktiviteter/projektmuligheder:
  • Et fælles tema omkring Engens udnyttelse og vedligeholdelse(forskønnelse)
  • Letbanen langs Århusvej og hvad så?
  • Området bag den nye vold ved Århusvej/Engdalsvej/Ravskærvej
  • Der kommer endnu en ”grøn kile” i området fra Elgaardsmindeparken langs stien ned til Engdalsvej.
 • En borger har medbragt et kort udskrevet fra Google, hvor der er indarbejdet forskellige elementer fra borgermødet vedr. sognegården d. 10okt., bl.a. skolevej som stillevej og en bylund på hjørnet af Holmelundsvej/Skolevej