Dialogmøde d. 1. november 2018

Dialogmøde Søften Landsbyråd og foreningerne i Søften, den 1. november 2018
19 deltagere fra forskellige foreninger.
– Kort præsentation af mødets deltagere

– Hvordan kan vi involvere flere frivillige i Søftens foreninger – Oplæg ved lederen af FrivilligCenter Favrskov, Cecilie Friis Broundal.
Cecilie fortalte kort om hvad frivilligCenter Favrkskov kan tilbyde og hvad de aver af arrangementer.
Derefter et oplæg om hvordan bliver vi flere frivillige og hvordan fastholder vi de frivillige vi har.
Forslag fra foreningerne om en fælles dag i hallen hvor foreningerne kan præsentere sig selv og fortælle hvad og hvor de skal bruge frivillige, husk meget konkret om hvilke opgaver og hvornår/omfang af opgaven.
Det kunne være søndag den 26. maj, hvor der alligevel er EU valg i hallen. Søften Landsbyråd arbejder videre med den model.

– Orientering om planerne for den videre udvikling af Søften Eng.
Der har været afholdt møde mellem SKIC, SGF, Præstemarkskolen og Søften Landsbyråd, samt en repræsentant fra kultur og fritid Favrskov Kommune.
Der blev vist en kort, med muligheder for etablering af motionsredskaber/område, som der er penge til på budgettet for 2019 i Favrskov Kommune.
Michael (SKIC) fortalt kort om en forslag om et udendørs motionsområde som kan benyttes af hele byen og som kan være til gavn for både gymnastikforeningen og skole. Der kan være et område udenfor den nye hal og i forlængelse af det som skolen allerede har etableret.
Søften Landsbyråd vil gerne have en form for hus til opbevaring af kunstværket ”de 3 rullesten”, og det kunne måske laves i forbindelse med opbevaring til motionsområdet.
Der arbejdes videre med ideerne.

– Orientering fra foreningerne:
Grundejerforeningerne: Hvis kommunen overtager villavejene, så kommer vi sidst i forbindelse med bl.a. snerydning. Og vejene skal være i en vist stand ved overtagelsen. Det optager grundejerforeningerne meget i øjeblikket.
Spejderne: Søften Spejderne er stadig en af de største grupper i DK. Ca. 140 medlemmer + 30 ledere. Mangler måske lederne til de mindste 0 – 1. klasse.
SGF´s hovedbestyrelse: Drøfter i øjeblikket om hvordan SGF skal se ud i fremtiden. Og det er fint at indbyde afdelingerne til dialogmøderne fremover.
SGF´s venner: Der mangler bestyrelsesmedlemmer på den kommende generalforsamling. Vennerne skal bruge mange frivillige til de opgaver som de laver. Overskuddet fra SGF´s venner går i gymnastikforeningen.
Menighedsrådet: Mange arrangementer og mange frivillige. Nyt initiativ, cafe torsdag formiddag, der kommer rigtig mange.
SKIC: Der bliver lavet et mulitrum i forlængelse af fitnes, som kan bruges til bl. a. opvarmning m.v.
SKIC låner pengene af kommune, og skal tilbagebetale hele det lånte beløb. SKIC skal dog selv lægge 15% af beløbet, svarende til ca. 250.000,- kr.

– Evt.
FrivilligCenter Favrskov har et lille bibliotek, så hvis nogle har interesse for at læse om frivillige m.v., så henvend jer til FrivilligCenter Favrskov i Østergade i Hadsten.