Dialogmøde d. 12. oktober 2016

Referat – dialogmøde mellem foreningerne i Søften

Onsdag den 12. oktober 2016, kl. 19.30-21.00

1.       Kort præsentation af deltagere

2.       Kunsten ud i landsbyerne v/ Jytte Bording Nielsen, Skjoldelev

3.       Kommunikation mellem foreningerne, herunder information fra de enkelte foreninger

4.       Tema: Søften i fortiden, nutiden, fremtiden

5.       Eventuelt

Ad. 1

Menighedsrådet, Stjerneparkens Grundejerforeninger, Jernaldervej 2-41, SGF, SKIC, SGF-venner, Forsamlingshuset, Søften Spejderne, Søften Grundejerforening, Grundejerforeningen, Grundejerforeningen Elgaardsminde, Grundejerforeningen Havgaarslund

Ad. 2 Kunst ud i landsbyerne

Jytte Bording Nielsen fortalte om ”Kunsten ud i Landsbyerne”, og de erfaringer Skjoldelev har gjort sig i forbindelse med søgning af midler til kunstprojekt til landsbyen.

Jytte har erfaring for at projektet styrkes af, at flere foreninger i landsbyen går sammen om kunstprojekt.

Jytte beskrev processen som skal gennemføres såfremt Søften vil indgå i et sådant projekt. Kunstneren er med til at definere, hvor kunstværket vil gøre sig godt, og hvordan det skal udformes. Byen skal fortælle kunstneren om anekdoter fra byen og vise byen frem.

Penge til et sådant projekt kommer dels fra landsbyrådet, kommunen, statens kunstråd. Byen selv har ikke lagt penge i projektet, kun det frivillige arbejde, som projektet medfører. I Favrskov Kommune, bliver der givet penge til kunstprojekter i 2 landsbyer. Projektet i Skjoldelev havde en varighed på ca. 1½år.

Læs mere på: www.kunstenudilandsbyerne.dk.

Det blev drøftet om der var opbakning til at deltage i et sådant projekt på tværs af foreningerne.

Forslag: Kunne man lave et opslag, sådan at man trækker på andre kræfter end ”Tordenskjold soldater”, der igen skal deltage i et arbejde. Evt. kan forslaget blive præsenteret ved Landsbyrådets Årsmøde, sådan at deltagere kan tilmelde sig frivilligt. Foreningerne er positive for at markedsføre det i foreningerne. Foreningerne anmoder derfor om en Pixiudgave af, hvad Kunsten ud i Landsbyerne er (Søften Landsbyråd laver denne).

Ad. 3 Kommunikation mellem foreningerne

Menighedsrådet – Der er sket valg for de næste 4 år, kun én fortsætter, 6 skiftes ud. Bruno træder ud.

Jernaldervej – foreslår, at der også sættes flag op ved Engdalsvej, også gerne ved Jernaldervej.

SGF – Stolte af den nye hal. Mellem 8-15 er begge haller udlejet til skolen. SGF vil gerne have gang i noget gymnastik i dagtimerne, men SGF mangler nogle, der kan drive sådanne hold.  Landsbyrådet kan sende anmodning ud sammen med nyhedsbrevet

SKIC – Er nu i drift. Fantastisk indvielse. Der er blevet taget godt imod SKIC, folk er glade for at komme her. Vil gerne markere sig som Kulturcenter også. Der er f.eks. blevet afholdt Kunst i Favrskov, og stor koncert i sommeren. Fitness og spinning er en stor succes. Overvejer om disse faciliteter skal udvides. Alle foreningerne kan anvende mødelokaler gratis, dog skal drikkevarer købes i kantinen. Skolekantine og cafe i SKIC skal lægges sammen på sigt.

SGF Venner – Ib mangler på navne der kan hjælpe til med opsætning og nedtagning af flag. Det tager ca. 30-40 til opsætning/nedtagning. Søften Landsbyråd kan sende anmodning ud sammen med nyhedsbrev

Søften Forsamlingshus – Er lejet ud nærmest hver weekend. Danseskole onsdag/torsdag. Der skal laves ny 10 årsplan. Den nuværende 10 års plan er nærmest gennemført. Der laves en tilbygning til nyt køkken og lejlighed. Gammel køkken indrettes til handicaptoilet og nye toiletfaciliteter.

Spejderne – Har det godt.

Søften Grundejerforening – Der har været afholdt 50 års jubilæum – det var en god fest.

Musik og foredragsforeningen – Der er ny bestyrelse på vej ved næste generalforsamling.

Grundejerforeningen – Indbyggere og omfang vokser i forbindelse med nyt byggeri.

Søften landsbyråd – Vi har vundet en præmie (1.000 kr.) i forbindelse med frivilligtræf i Hinnerup ultimo september 2016. Vi har sammen med Søften Spejderne søgt penge hos Favrskov Landsbyråd til scenetelt til anvendelsen ved markedsdagen. Teltet koster i alt 40.000. Landsbyrådet bidrager selv med 5.000 kr.

Ad. 4 Søften i fortiden, nutiden og fremtiden

I Fremtidens Favrskov 2030 er der visioner om at boldbanerne flyttes til ydersiden af ringvejen, på den måde bliver der plads til 5 boldbaner, mod 2½ i dag. Tennisbaner skal også flyttes.

Der skal måske tænkes i en forbindelse over Ringvejen.

Der bor færre indbyggere i Ulstrup (hovedby) end der gør i Søften (landsby). Skal vi fortsat være en landsby?

Det er måske ikke så afgørende hvad vi er, men at vi er en attraktiv by at bosætte os i med en god skole og et godt foreningsliv.

Ad. 5 Eventuelt

Vi skal fortsætte med at mødes og afholdes

Frivillig i Favrskov – har svært ved at komme i kontakt med foreningerne. Frivillig i Favrskov har adskillige kurser, som det er gratis at deltage i. F.eks. har hjerneforskere fortalt om forskel på mænd og kvinder, tips og trix til foreningerne, mv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *