Dialogmøde 7. oktober 2015

Gensidig orientering fra foreningerne – udvalgte bemærkninger

Fuld gang i byggeriet af hallen i SKIC

SGF Venner hviler ud efter sommerens fester. Skal også hjælpe til ved revyen.

Fodboldforeningen vokser, og der er et ønske om at fodboldbaner flyttes til den anden side af ringvejen, da der er stor banemangel i Søften.

Forsamlingshuset kører godt, megen aktivitet. Penge bruges på 2-strengssystem. Ved at være klar til revy

Spejderne – 20 år i huset, alt kører godt. Havde dog indbrud i juli måned. Gør klar til julemarked

Musik og Foredragsforeningen – det går godt. Mange støtter op om arrangementer.

Ny forening – Grundejerforeningen Havgaardslund er blevet etableret

Ny forening: Vandværket – skal ombygges af hensyn til at øge kapaciteten og sikre kvaliteten også fremadrettet.

Helhedsplan

Orientering om helhedsplan og processen herfor

Kommende udviklingsaktiviteter i Søften Eng og Legepladser og grønne områder i Søften

Sti op til hallen – der er ikke penge i halprojektet hertil, landsbyrådet tager aktion herpå

Gyngestativ på engen, betalt af Søften grundejerforening. Søften Grundejerforening overvejer om der i stedet skal laves aktivitet for ældre børn, og overvejer om placeringen er rigtig på engen

Scene på engen. Landsbyrådet arbejder videre hermed.

Flagalle

Grundejerforeninger kunne samle penge ind fra medlemmerne via kontingent mhp. at flagalle kan fortsætte.

Søften Landsbyråd laver et notat, der kan bruges i grundejerforeningerne mhp. indkrævning. Ib kontaktes for at undersøge, hvor store omkostninger der er i forbindelse med driften og vedligehold heraf.

Der er 69 flag. Der kan søges midler i Valdemarsfonden til nye flag.

Tuborgs grønne fond – starter til januar. Her kan der evt. også søges om at få nye flag.

Evt. kunne kommunen lave flere huller.

Etablering af stisystem

Der skal etableres rød rute. Der arbejdes lige nu på at lave aftaleudkast, sådan der kan indgås aftale med berørte lodsejere.

Eventuelt

NRGI har udloddet 1 mio. til ”smart city”, i forbindelse med deres 100 års jubilæum. Midlerne kan søges, ansøgningsfristen herfor udløber muligvis allerede ultimo oktober.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *