Søften Landsbyråd trækker ansøgningen om en fast scene på Søften Eng

Søften Landsbyråd har sendt følgende til Favrskov kommune:

I forbindelse med Favrskov kommunes nabohøring af ansøgningen er der tilkendegivet en tydelig modstand mod projektet. Bl.a. er der indsamlet 80 underskrifter, der tilkendegiver modstanden. Ligeledes blev der på et orienteringsmøde for naboer til Søften Eng den 13. januar fra flere af de fremmødte tilkendegivet en kraftig modstand mod ideen.

Søften Landsbyråd har som et væsentligt mål at forsøge at fastholde Søften som landsby og være med til at udvikle Søften til en moderne landsby, også i lyset af den store befolkningstilvækst i Søften.

En sådan udvikling kan kun lade sig gøre, hvis der er i overvejende grad er opbakning fra borgerne i Søften omkring de enkelte udviklingsaktiviteter.

Den tilkendegivne markante modstand mod ideen om at etablere en fast scene i Søften Eng har derfor som en naturlig konsekvens, at Søften Landsbyråd gerne vil tilbagetrække ansøgningen om at få lov til at etablere en fast scene på Søften Eng.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *