Søften Landsbyråd – Status og planer pr. august 2014

 

Søften Landsbyråd (SL) holdt sit første rådsmøde efter sommerferien onsdag den 13. august.

 På mødet evaluerede vi landsbyrådets arbejde for det seneste år, og vi planlagde det næste halve års arbejde.

Se detaljerne  i det følgende: 

Evaluering af det seneste års arbejde mundede ud i følgende: 

 • SL har ved selvsupplering opbygget en kreds af 7 rådsmedlemmer med en ganske god spredning på alder, køn, kompetencer og bopælsted i Søften.

 • SL er efterhånden en anerkendt paraplyforening, både af borgere og foreninger i Søften og af Favrskov kommune.

 • SL har en aftale om at have et årligt kontaktmøde med de byrådspolitikere, der er bosiddende i Søften.
  Det seneste møde var den 19. juni.

 • SL har varetaget projektet omkring ophængning af den sponsorerede hjertestarter ved REMA1000. Projektet er netop afsluttet med ophængning af en sponsortavle ved hjertestarteren.

 • SL har medvirket til en færdig plan, herunder en aftale mellem Favrskov kommune og Søften Grundejerforening, om færdiggørelse af Søften Engs stisystem op mod Æbleparken/Filippavej. Planen gennemføres forventelig i efteråret.

 • Favrskov kommune vil på opfordring fra SL forsøge at finde midler i år til en nødvendig istandsættelse af dele af Naturstien mellem Neptunvej i Søften og Falck i Hinnerup.

 • SL’s annoncerede stiafmærkningsprojekt er af forskellige grunde blevet forsinket. Projektet vil blive taget op hurtigst muligt.

 • SL har stor fokus på kommunens arbejde med udarbejdelsen af en helhedsplan for Søften Midtby. SL er af kommunen inviteret til at komme med synspunkter og gode ideer til kommunens arbejde og er i en god dialog med kommunen.
  Bla. tog borgmester Nils Borring godt imod en invitation fra SL om at besøge os (den 3. august) for at se på den virkelige verdens udfordringer i helhedsplanlægningen. SL fik ved samme lejlighed en forsikring fra kommunen om, at der ikke præsenteres lokalplaner for (dele af) Søften Midtby, før en helhedsplan er på plads.
  SL forventer i samarbejde med kommunen at indbyde til et borgermøde om helhedsplanen for Søften Midtby i løbet af det sene efterår.

 • SL har stadig fokus på Søften Eng, hvor vi synes at vedligeholdelsesgraden er for dårlig.
  Vi ser gerne, at græsset i dele af engen kan beskrives som en pænt klippet græsmark/groft slået græsplæne.
  Vi er stadig et stykke fra at få kommunen til at vedligeholde på en sådan måde, men vi arbejder videre.

 • SL har i forbindelse med Søften Markedsdag 2014 fået overdraget ansvaret for Søften Markedsdag fra den hidtidige arrangementskomité.
  Det praktiske arrangement vil selvfølgelig også fremover blive gennemført af frivillige, dygtige og engagerede borgere og foreninger fra Søften.

 • SL tog i foråret initiativ til at mødes med de øvrige centerbyer i Favrskov kommune.
  Det officielle Favrskov Landsbyråd, der samler alle kommunens 43 landsbyer, har af gode grunde stærk fokus på at støtte ”livsbevarende” aktiviteter i de mindste landsbyer. Søften og de øvrige centerbyer i kommunen har interesser og behov for kommunal opbakning, der rækker ud over det, der kan komme fra kommunens officielle organ.
  Centerby-kredsen arbejde her i starten på at få etableret et fælles afsæt.

 • SL er ikke lykkedes godt nok med at nå ud til borgerne i Søften via Søften Portalen og den tilhørende Facebook-side. Vi vil skrue op for denne indsats. 

 I det næste halve år har SL følgende planer: 

 • Stiafmærkningsprojektet skal genoplives

 • SL’s skal fortsat medvirke i kommunens arbede med etablering af en helhedsplan for Søften Midtby. Målet for SL er at få en helhedsplan, der på harmonisk vis tilgodeser både borgere og erhvervsliv.

 • SL vil gå aktivt ind i et arbejde med at præge de lokalplanforslag, der kommer, når helhedsplanen er på plads.

 • SL vil allerede hen over efteråret begynde at planlægge næste års Søften Markedsdag.
  Det kommende halbyggeri vil være i gang næste forår, og derfor vil vi skulle finde et nyt sted i byen til Søften Markedsdag.

SL fastlagde en række møder for efterårets aktiviteter. Se info om de enkelte møder under Aktiviteter på Søften Portalen: https://soeftenby.dk/ .

I forbindelse med SL’s årsmøde den 26. november vil vi præsentere et underholdende indslag af aktuel karakter. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *