Referat fra årsmødet 2017 i Søften Landsbyråd

Referat
Årsmøde i Søften Landsbyråd 30. november 2017

 

Formanden for Søften Landsbyråd, Poul Boisen, bød velkommen.

Temaet for dette årsmøde var Kunsten ud i Søften, et projekt, som Favrskov kommune har givet penge til efter ansøgning fra Søften Landsbyråd.

Anni Vaupell og Karin Boisen fra kunstgruppen i Søften præsenterede projektet.

Slides om projektet ligger på Søften Portalen under Kunsten i Søften.

Efter denne spændende præsentation blev årsmødet afholdt jf. vedtægterne:

 

 1. Valg af ordstyrer
  Årsmødet godkendte, at formanden var ordstyrer.
  Ordstyreren konstaterede, at årsmødet var offentligt indkaldt mindst 14. dage tidligere, på Søften Portalen og ved opslag hos Rema1000 og XL-byg.
 2. Valg af referent
  Niels Karsten Thorhauge var referent.
 3. Godkendelse af dagsorden
  Dagsordenen blev godkendt
 4. Beretning om det forgangne år
  Formanden gennemgik de projekter og aktiviteter, som Søften Landsbyråd havde været engageret i 2017:
 • Kunsten ud i landsbyerne
  Søften Landsbyråd har etableret en projektgruppe, som på Søftens vegne er med til at gennemføre projektet
 • Juletræsfest og -tænding i samarbejde med SGF’s Venner
 • Markedsdagen i samarbejde med mange af foreningerne i Søften
 • Dialogmøde med lokalt bosiddende byrådspolitikere
 • Dialogmøde med foreningerne i Søften
 • Administration af Flagalleen i Søften
 • SL’s formand er medlem af Favrskov Landsbyråd
 • Landsbytræffet 23. september i Grundfør, hvor SL bidrog med kræfter
 • Høringssvar til Favrskov kommunes udkast til ny kommuneplan
 • Valgmøde KV17. Arrangementet gennemført i samarbejde med Søften Grundejerforening

Beretningen blev godkendt.

 1. Beretning om regnskab
  Kassereren, Lena Leth Jensen, gennemgik regnskabet for perioden 1. november 2016 til 31. oktober 2017, herunder delregnskaber for Markedsdag og Flagallé.
  Regnskabet blev godkendt.
  Regnskabet kan ses på Søften Portalen under Søften Landsbyråd -> Årsmødet 2017
 2. Indkomne forslag
  Der var ikke indsendt forslag til behandling på årsmødet.
 3. Valg af rådsmedlemmer
  Formanden orienterede om, at rådsmedlem Søren Andreasen har valgt at stoppe.
  Der var ikke i løbet af 2017 fundet nyt rådsmedlemmer (bestyrelsesmedlemmer)
   til godkendelse på årsmødet.
  Der var ingen af deltagerne på årsmødet, der umiddelbart ønskede at blive valgt som rådsmedlem.
  Formanden opfordrede til, at årsmødets medlemmer enten selv overvejer at blive rådsmedlem eller opfordrer bekendte til at melde sig.
  Søften Landsbyråds nuværende 5 rådsmedlemmer ønsker at blive flere, så der kan igangsættes flere aktiviteter.
 4. Eventuelt
  Formanden fortalte om et møde med Favrskov kommunes ansvarlige for vedligeholdelse af grønne områder, et møde som Søften Landsbyråd havde bedt om i forhold til vedligeholdelse af Søften Eng m.m.

Vedligeholdelse af den lille sø i Søften Eng vil ikke finde sted fra kommunens side, men kommunen giver grønt lys for, at vi selv klarer opgaven.

Derfor foreslog formanden at oprette en lille sø-lav, der hvert år i det meget tidlige forår tager affære med le og rive iført waders.

Laurits Lauridsen tilkendegav, at han gerne med hjælp fra et par andre vil kaste sig ud i opgaven.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *