Borgermøde mandag den 11. marts om omklassificering af private fællesveje

Vær opmærksom på borgermødet om omklassificering, se invitationen fra kommunen:

Information omkring borgermøde 11. marts 2019 om opklassificering af veje.

Favrskov Kommune afholder borgermøde. Mødet er særligt henvendt til de borgere,
der bor på en vej, som er en del af opklassificeringens første etape.
Vi beklager, at borgermødet ikke er blevet annonceret i avisen. Det skyldes en intern fejl, og vi forsøger som kompensation at øge den digitale annoncering.

Teknik- og miljøudvalget har dags dato – torsdag 6. marts 2019 taget stilling til de påtænkte afgørelser i første etape. I forlængelse heraf afholder Favrskov Kommune et borgermøde, hvor beslutningen fra den politiske behandling bliver præsenteret.
I dagsordenen for Teknik- og Miljøudvalgets møde, kan du se, hvilke veje der er en del af første etape – se mere her.

Borgermødet afholdes mandag 11. marts 2019 kl 17.00 – 18.30 i kantinen på Præstemarkskolen i Søften.

Den officielle høring for første etape forventes klar i løbet af foråret 2019. Alle høringsberettigede modtager Digital Post, når høringen starter. I høringsperioden kan du indsende spørgsmål om den vej, du bor på. Desuden kan du sende kommunen relevant information om din vej.
Husk at du altid kan holde dig opdateret om projektets tidsplan og finde generel information om opklassificeringen på: www.favrskov.dk/opklassificering.

Tilmelding til borgermødet
Du kan tilmelde dig borgermødet via omk@favrskov.dk. Oplys dit navn og den vej du bor på.

Hvis du har spørgsmål til arrangementet eller projektet generelt, kan du stille dem på
omk@favrskov.dk.
Venlig hilsen
Claus Vind Andersen
Chef for Trafik og Ejendomme

Fastelavnsfesten i SKIC 2019

Ved Fastelavnsfesten 2019 i SKIC arrangeret af SGF´s Venner med hjælpere mødte ca. 125 udklædte børn op med forældre/bedsteforældre til tøndeslagning, saft, boller og slikposer.

De heldige vindere af tøndeslagningen blev:

Kattedronninger: Thea Skjøtt, Benjamin N. Gregersen, Pippa Kristensen, Liva Espersen, Lukas Svenstrup.

Kattekonger: Mikkel T. Eriksen, Frederikke ?, Sally Krog Jessen, Silje Kristensen, Kirsten Nygård.

Bedste udklædning: En lille Postmand Per og Albert Einstein (fik desværre ikke deres rigtige navne)

 

OPRÅB SGF`s Venner

SGF´s Venner afholder ekstraordinær generalforsamling d. 12/3 kl. 19 i klubhuset Neptunvej.

Dagsorden: 1) Valg af bstyrelsesmedlem

2) Valg af suppleant

Vi savner 2 personer i SGF´s Venner for at kunne fortsætte. Hvis det ikke lykkes opløses foreningen jfr. vedtægter. Dette vil medføre: ingen sommerfest, intet cykelløb, ingen juletræs – eller fastelavnsfest. Desuden stoppes tilskud til sportsafdelingerne i SGF.

 

Søften Markedsdag 2019

Markedsdagen er et arrangement, arrangeret af foreninger og enkelte personer i Søften. I år er det Markedsdag nr. 29.

Men en Markedsdag kan ikke lykkedes uden god planlægning. Derfor er der brug for  frivillige, der vil være med til at planlægge årets markedsdag, så vi også i år, får en god og festelig dag på Engen lørdag d, 15, juni.

Derfor inviteres alle interesserede til et opstartsmøde på Præstemarkskolen mandag d. 18. februar kl 19.30. (vi mødes ved indgangen)

Alle er meget velkomne

På vegne af Søften Landsbyråd

Poul Boisen

Dialogmødet 2018 mellem foreningerne i Søften

Hvert efterår mødes Søften Landsbyråd og alle foreningerne i Søften til et dialogmøde.

Dialogmødet er det forum, hvor foreningerne kan drøfte emner af fælles interesse og derigennem vejlede Søften Landsbyråd til relevante indsatsområder.

Er du formand for en forening i Søften, og har du ikke modtaget en direkte invitation, må du gerne skrive til

webmaster@soeftenby.dk

om dit navn, foreningens navn, din e-mail adresse og dit telefonnummer.

Du vil da snarest modtage en  invitation til mødet den 1. november kl.  19:30  i SKIC-hallen. 

Det spændende hovedtema i år er, hvordan skaffer vi nye frivillige til vores foreninger.

 Vi har inviteret lederen af FrivilligCenter Favrskov, Marie-Cecilie Friis Broundal, til at komme med et oplæg og være med i en efterfølgende spændende snak om emnet.

(Alle foreninger kan deltage med flere deltagere.)

Rullestene er kommet i vinterhi

Søftens kunstværk, de tre rullesten, er kommet i vinterhi.

De vil blive kørt frem igen omkring påsken 2019 , hvor vi regner med, at sæsonen for udlån starter.

Der har i august og september været mange udlån af rullestenene til forskellige festligheder.

Derfor kan du  allerede nu reservere rullestenene til din fest til foråret ved at sende en sms til Niels Karsten Thorhauge på 5366 8244.