Helhedsplan for Søften Midtby er undervejs

Rådsmedlemmerne fra Søften Landsbyråd var den 20. februar 2014 inviteret til en orienterende drøftelse i Teknisk forvaltning i Favrskov kommune om kommunens arbejde med at udforme en helhedsplan for Søften Midtby.

 Den konkrete anledning til dette arbejde er, at kommunen har fået henvendelse fra virksomheder, der på vegne af detailhandelskæder ønske at undersøge mulighederne for at etablere mere detailhandel i Søften.

 Kommunen har tidligere, i forbindelse med lokalplanen for Sognegården i Søften, skitseret et par ideer til en helhedsplan for Søften Midtby. Det er på denne baggrund, at forvaltningen arbejder videre.

 En kommende helhedsplan skal også tage højde for placeringen af et stationsområde for en kommende letbane. Arbejdet med skitseplanen for dette er i gang via et rådgivende ingeniørfirma, og det forventes klar midt på året i år.

 Mødet mellem Søften Landsbyråd og Teknisk forvaltning var meget konstruktivt og bar præg af stor åbenhed.

 Søften Landsbyråd fremførte ønsker om,

 • at vi får en helhedsplan for Søften, der kan sikre sammenhæng i udviklingen i midtbyen
   
 • at vi gerne ser etableret et centralt torv / byrum til ophold og aktiviteter f.eks. torvehandel

 • at vi gerne ser etableret en god sammenhæng mellem de grønne arealer i Engen og et centralt torv
   
 • at forbindelsen mellem kirken og sognegården forstærkes
   
 • at trafiksituationen omkring Skolevej, Århusvej og indkørslen til REMA 1000 gøres markant bedre, enten ved at lukke Skolevej ved Århusvej og etablere alternative tilslutninger fra Søften Midtby til Århusvej, eller ved at sikre et bedre flow ved indkørslen via Skolevej til et nyt, integreret parkeringsområde i Søften Midtby

 • at sikre trafiksituationen ved at lysregulerer til- og frakørsler fra Århusvej til Søften Midtby

 • at etablere en sikker og let adgang for fodgængere og cyklister til en kommende letbanestation, der vil blive placeret nord for Århusvej
   
 • at sikre, at nyt byggeri i Søften Midtby tilpasses den lokale byggetradition
   
 • at sikre at alle bygningsfacader m.m. i Søften Midtby ud mod Århusvej bliver præsentable, så den midterste indkørsel til Søften bliver indbydende.

Teknisk forvaltning tilbød at holde en løbende dialog med Søften Landsbyråd gennem hele processen frem til en endelig vedtagelse af en helhedsplan for Søften Midtby.

Vi regner med at få et opfølgende møde med forvaltningen, hvor kommunen forventer at kunne præsentere et første skitseforslag til en helhedsplan for Søften Midtby.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *