Fra byrådsmødet den 24.09.13

Byrådet har på sit møde den 24.09.13 bl.a. 

 • godkendt “Kommissorium for halbyggeri i Søften”, idet Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at spørgsmålet om, hvornår og hvordan den lokale medfinansiering skal tilvejebringes skal være afklaret senest i forbindelse med byrådsmødet den 29. oktober 2013.
 • godkendt forslag til “Lokalplan nr. 350 – Tæt-lave boliger på Kvottrupvej i Søften”.
  Lokalplanen er fremlagt i høring i 8 uger.

Læs videre på 
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=favrskov07&page=document&docId=55673

I byrådets 1. behandling af Budget 2014 – 17 på mødet den 10.09.13 er der fremlagt konkrete ideer om:

 • Helhedsplanlægning i centerbyerne
  Der afsættes 150.000 kr. i 2014 og 100.000 kr. i 2015 til en planmæssig håndtering af de udfordringer og muligheder, der er opstået gennem de senere år i centerbyerne.
  I 2014 gennemføres først en planlægningsproces for Thorsø med særligt fokus på Tungelundområdet. I forlængelse heraf skal der ske en konkretisering af de helhedsplanovervejelser for Søften, blandt andet set i relation til planlægningen i forbindelse med letbanen.

 • Anlæg i landsbyerne
  Der afsættes 700.000 kr. til at støtte aktiviteter og evt. etablering af faciliteter i landsbyerne. Midlerne kan f.eks. anvendes til tværgående projekter som etablering af landsbyhjemmesider, landsbyudviklingsplaner, Kunsten ud i Landsbyerne, møde- og aktivitetssteder, renovering og energiforbedringer i forsamlingshuse samt etablering af fritidsfaciliteter og rekreative områder. Landsbyrådet administrerer puljen med udgangspunkt i krav om delvis medfinansiering fra ansøger og en grad af frivillig arbejdskraft.

læs videre på 
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=favrskov07&page=document&docId=55258

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *