Forfatterarkiv: Poul Boisen

Generationsskifte i Søften Landsbyråd

På et velbesøgt årsmøde d. 24. november 2022 blev der valgt 2 nye rådsmedlemmer samtidig med at 4 medlemmer stoppede.

Søften Landsbyråd består herefter af:

Lena Leth Jensen, Michael Christensen, Søren Dal Andersen og Michael Damkjær Sørensen

FLAGALLÉ I SØFTEN

Til Grundejer-, ejer- og andelsforeningerne i Søften
Det er nu atter tid at betale for flagning i Søften. Det er en flot og festlig tradition, som meget gerne skal fortsætte.
Vi er afhængig af indbetalingerne for at kunne fortsætte flagopsætning i Søften ved særlige lejligheder.
Der skal betales 15,- kr. pr. husstand, og penge skal overføres til Landsbyrådets konto i Nordea. Reg. Nr. 1911 konto nr. 0716 900 274.
HUSK at angive hvilken forening/grundejerforening der har indbetalt pengene i ”tekstfeltet”, ikke kassererens navn.
I bedes overføre pengene senest den 17/10 2022, da vi har regnskabsafslutning pr. 31/10.
Der vil blive lavet et særlig regnskab for flagopsætningen, og dette kan ses på Søften Landsbyråds årsmøde 24/11 2022 og efterfølgende på Søften Portalen.

Opstartsmøde om Søften Markedsdag 2022

Efter et par år, hvor det ikke har været muligt at afholde den traditionsrige Søften Markedsdag, er det tid til opstarte igen.

Søften Landsbyråd indbyder til et opstartsmøde, hvor der skal sammensættes en gruppe, som kan planlægge og afvikle årets markedsdag.

Vil du være med til at planlægge årets markedsdag, er du meget velkommen til  planlægningsmødet torsdag d. 17. marts kl. 19.30 på Præstemarkskolen (ved hovedindgangen).

Alle er meget velkommen.

Søften Markedsdag 2017

 

 

Byens juletræ tændes d. 28. november kl. 16.30

SGF Venner og Landsbyrådet i Søften afholder juletræstænding ved stenen i Søften lige over for Søften Forsamlingshus.

Det foregår søndag den 28. november klokken 16:30.

Alle er velkomne.

Der kommer en julemand og deler godter ud til børnene, og sognepræst John Løvschal vil sige nogle ord til os alle inden juletræet bliver tændt.

Fra SGF Venners pølsevogn vil der fra klokken 16:00 blive delt æbleskiver, gløgg og saftevand ud til alle der kommer. Det hele er gratis og sponsoreres af SGF Venner og Landsbyrådet.

Byens juletræ

Den årlige tradition med juletræsfest i forsamlingshuset og med efterfølgende juletræstænding  er i år nødvendigvis aflyst.

Alligevel skal vi da have  juletræet  ved Magnusstenen. Det er nu opsat og der vil være lys fra første søndag i adventen.

Flagalle i Søften

Til Grundejer-, ejer- og andelsforeningerne i Søften
Det er nu atter tid at betale for flagning i Søften. Det er en flot og festlig tradition, som meget gerne skal fortsætte.
Endvidere der er flere flagstænger og flag på vej til de nye områder i Søften. Vi er afhængig af indbetalingerne for at kunne fortsætte flagopsætning i Søften ved særlige lejligheder.
Der skal betales 15,- kr. pr. husstand, og penge skal overføres til Landsbyrådets konto i Nordea. Reg. Nr. 1911 konto nr. 0716 900 274.
HUSK at angive hvilken forening der har indbetalt pengene i ”tekstfeltet”, ikke kassererens navn.
I bedes overføre pengene senest den 30/10 2020, da vi har regnskabsafslutning pr. 31/10.
Der vil blive lavet et særlig regnskab for flagopsætningen, og dette kan ses på Søften Landsbyråds årsmøde sidst i november 2020 og efterfølgende på Søften Portalen.
Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til mig.
Med venlig hilsen 
Lena Leth Jensen
Jernaldervej 8, Søften
8382 Hinnerup
tlf. 20866425.