Forfatterarkiv: Niels Karsten Thorhauge

Husk Søften Markedsdag lørdag den 11. juni

Søften Markedsdag

genopstår efter 2 års corona-dvale.
Vi opfordrer alle borgere i Søften til at møde op

Lørdag den 11. juni kl. 11:00
på Engen i Søften,

så vi får en forrygende genstart på byens mangeårige tradition.

Programmet for markedsdagen bliver snart offentliggjort.

Den lange periode med corona-nedlukning, har sat sit præg på lysten til at lægge kræfter i arbejdet i mange af vores foreninger.

Derfor vil et af teltene i år være samlingspunkt for de foreninger i Søften, der savner frivillige kræfter til foreningsarbejdet. Vi opfordrer alle jer, der en engageret i en forening, at kigge på og bruge de tre dokumenter, der her er links til.

https://www.soeftenby.dk/wp-content/uploads/brev-til-frivillige-bank.docx

https://www.soeftenby.dk/wp-content/uploads/eksempel-frivillig-markedesdag-2022.docx

https://www.soeftenby.dk/wp-content/uploads/Frivillig-bank-2022-master.docx

Husk årsmøde og valgmøde tirsdag den 2. november

Vi glæder os til af se dig til årsmødet i Søften Landsbyråd kl. 18:30 og til valgmødet i anledning af KV21 kl. 19:30.

Valgmødet starter med valgtaler fra følgende fem byrådskadidater:

  • Steen Thomasen – Socialdemokratiet
  • Thomas Storm – Venstre
  • Charlotte Green – Det Konservative Folkeparti
  • Mercedes Czank – Dansk Folkeparti
  • Thake Fogh Cordt – Enhedslisten

 

Valgmøde i Søften tirsdag den 2. november 2021

Traditionen tro er Søften Landsbyråd vært ved et valgmøde i forbindelse med et kommunalvalg. I 2021 er kommunalvalget den 16. november.

Valgmødet holdes i SKIC’s lokaler (Præstemarkhallen)
tirsdag den 2. november 2021 kl. 19:00.

Vi har til det politiske panel indbudt en repræsentant for hver af de fem partier, som opnåede flest stemmer i Søften valgkreds ved sidste kommunalvalg i 2013.

Sæt kryds i kalenderen og vær med til at skabe en spændende debat om udviklingen i Søften og i Favrskov kommune i de næste 4 år.

 

Søften Markedsdag 2021 er aflyst

Til alle jer, der hvert år glæder jer til den årlige Markedsdag i Søften bymidte, må Landsbyrådet desværre meddele at årets Markedsdag den 12. juni 2021 er blevet aflyst.

Selvom Danmark åbner mere og mere op i denne tid, så er det stadig for usikkert, om vi kan afholde en Markedsdag som vi normalt kender det. Derfor har Landsbyrådet og de foreninger, der bakker op om arrangementet valgt, at vi i stedet satser på, at der kan afholdes Markedsdag igen i juni 2022.

Vi ved godt, at mange af jer savner at kunne mødes på engen i Søften, det gør vi som arrangører også, og vi havde glædet os til at kunne mødes igen, men ud fra et sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt perspektiv, der mener Landsbyrådet ikke, at det vil være forsvarligt med en Markedsdag allerede i 2021.

Vi vender stærkt tilbage i 2022.

Årsmødet 26. november 2020 i Søften Landsbyråd er aflyst/udsat

Søften Landsbyråd skal ifølge vedtægterne afholde årsmøde inden udgangen af november hvert år.

I år var mødet berammet til den 26. november.

I lyset af coronasituationen og -restriktionerne må vi naturligvis, men også desværre, aflyse mødet på denne dato og udsætte det på ubestemt tid.

Vi indkalder til mødet igen, når vi er tilstrækkeligt ude af coronamørket.

Vi skulle have haft besøg af en arkæolog fra Moesgård Museum.
Museet stod i foråret for en udgravning ved den nye vej, Kappa, i industrikvarteret i Søften, og dér blev faktisk fundet spændende ting og sager.

Vi regner med at lokke Moesgård Museum til at komme, når vi kan afholde det udsatte årsmøde.

Vi i Søften Landsbyråd vil gerne ønske alle borgere i Søften et godt efterår, en god jul, et godt nytår og en god vinter. Nogle måneder, hvor vi alle selv eller i små grupper skal (op)finde nye måder til at holde det gode humør ved lige.

SøftenPortalen ønsker god sommer

Søften Landsbyråd vil gerne ønske jer alle i Søften en god sommer.

Vi har nu i mere end tre måneder måttet undvære vores sædvanlige større sociale arrangementer, herunder Søften Markedsdag og Sankt Hans arrangementet.

Lige nu er sommeren brændt igennem, og det hjælper på humøret på de fleste.

Hvis du skal have et privat arrangement hen over sommeren, kan et lån af byens rullesten give arrangementet et sjovt og særpræget pift.

Hvis du kunne have lyst til at låne rullestenene, kan du kontakte Niels Karsten Thorhauge med en sms på 5366 8244.

Rullestenene står klar på Søften Eng:

Skal Søften have et trinbræt til jernbanen

Søften Landsbyråd har modtaget nedenstående fra Charlotte Green.

Hvis du, som læser dette, har lyst til at tilkendegive din mening om sagen, må du kontakte Charlotte direkte på chgr@favrskov.dk :

Hvad synes du – skal kommunen slås for et trinbræt i Søften?

Politiske beslutninger kan være lange, lange processer. Nogle gange når tiden faktisk at løbe fra ideer, fordi der sker noget andet i samfundet. Politikerne i Favrskov er netop blevet spurgt, om de fortsat vil arbejde for at få toget til at stoppe i Søften. Ikke letbanen, men toget ved overgangen på vejen mod Mølballe. Et stop, der vil føre passagererne ind til næste stop, Aarhus midtby. Arealreservationen stammer fra Favrskovs fødsel, hvor det blev stemt ind i kommuneplanen, som noget kommunen skulle arbejde for. Embedsmændene har derfor haft forslaget med hver gang nogen har drøftet flere stationer. Men det er som bekendt ikke blevet realiseret.

I Laurbjerg var der en stærk borgeropbakning til en station, og forslaget kom faktisk med i en national plan til realisering, indtil en ny regering sidste år tog stationen væk igen. Så lige nu er der lang vej der. Derfor vil embedsmændene gerne høre politikerne, om de vil kæmpe for stop i Søften. For mig handler det om den lokale interesse. Det er jo ikke partipolitik i et byråd, om vi skal have en station. Det er et spørgsmål, om der brug for det blandt borgerne i byen. Så kan et byråd bakke op uanset partifarve.

Der er jo allerede en bus og måske en letbane på vej. Så er der nogen er savner et tog? Det vil jeg som byrådsmedlem gerne høre din holdning til? Er der brug for det? Kan vi samle en lobbygruppe, der vil arbejde sammen med de lokale politikere for at det bliver til noget? For ellers skal det jo ikke stå i kommuneplanen, så embedsmændene skal bruge deres tid og energi på det. Så skal de lave noget andet 🙂

Ser frem til at høre din mening

Charlotte Green
Byrådsmedlem Det konservative Folkeparti

De tre rullesten er klar til udlån i 2020

Du kan naturligvis også i år låne de tre rullesten, vores kunstværk fra 2018.

Rullestenene er stadig i vinterhi, men vi regner med at sætte dem på græs inden påske.

Send en sms til 53668244 (Niels Karsten Thorhauge), hvis du allerede nu ved, at du vil låne rullestenene i løbet af 2020, f.eks. til forårets konfirmation.

Forberedelserne til Søften Markedsdag 2020 går i gang

Søften Markedsdag foregår i år lørdag den 13. juni.

Vi ved alle, at Søften Markedsdag ikke kan  lade sig gøre uden mange menneskers aktive medvirken. Specielt er indsatsen fra SGF’s Venner, Søften Spejderne og Søften Kirke de bærende søjler for markedsdagen.

Forberedelserne til Søften Markedsdag 2020 starter med et møde:

mandag den 24. februar 2020 kl. 19:30 på Præstemarkskolen, hovedindgangen.

Mødet er åbent for alle, der MÅSKE gerne vil give et nap med i arrangementet. Det er UFORPLIGTENDE at deltage i mødet.

Vi håber, at du, der læser dette, vil møde op til det første møde, så vi  i en bred kreds kan drøfte gode ideer til sommerens markedsdag for at lave en god markedsdag for søftenborgere i alle aldre.

Tilmelding til mødet ses gerne, men er ikke et krav, bare du kommer 🙂

Med venlig hilsen
Niels Karsten Thorhauge
Søften Markedsdag